Κομισιόν: Έγκριση πρότασης Οδηγίας για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

0

Τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα εφαρμόσουν έντεκα κράτη-μέλη –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- με αναμενόμενα έσοδα 30-35 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η πρόταση Οδηγίας που ενέκρινε πριν λίγες μέρες η Κομισιόν είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας που επετεύχθη από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών τον περασμένο μήνα.

Με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα επιδιωχθούν τρεις βασικοί στόχοι: η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, η διασφάλιση της ουσιαστικής συμβολής του χρηματοπιστωτικού τομέα στα δημόσια έσοδα και, τέλος, η στήριξη ρυθμιστικών μέτρων για την ενθάρρυνση του χρηματοπιστωτικού τομέα να αναλαμβάνει πιο υπεύθυνες δραστηριότητες προς την πραγματική οικονομία.

Ο ΦΧΣ θα έχει χαμηλούς συντελεστές, ευρεία βάση και δίχτυα ασφαλείας για την αποφυγή της μετεγκατάστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα ισχύσει η «αρχή της μόνιμης κατοικίας», δηλαδή ο φόρος θα οφείλεται αν ένα μέρος που μετέχει στη συναλλαγή είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος-μέλος, ανεξάρτητα από το πού λαμβάνει χώρα η σχετική πράξη. Ο φόρος δεν θα εφαρμόζεται στις καθημερινές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. δάνεια, καταθέσεις, πληρωμές, ασφαλίσεις κλπ), ούτε και στις παραδοσιακές επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της άντλησης κεφαλαίων ή στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων αναδιάρθρωσης.

Σχόλια