Κομισιόν: Επέκταση έρευνας για CDS και στον διεθνή σύνδεσμο ISDA

0

Την επέκταση της έρευνας για τα CDS (credit default swaps) στον Διεθνή Σύνδεσμο Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA –International Swaps and Derivatives Association) αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έρευνα της Επιτροπής για τα CDS και την αγορά παραγώγων έχει ξεκινήσει επισήμως από τον Απρίλιο του 2011 με σκοπό να εξακριβωθεί η συμπεριφορά ορισμένων επενδυτικών τραπεζών να αποκλείσουν συγκεκριμένες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης CDS. Η Κομισιόν έχει ενημερώσει τόσο τον οργανισμό ISDA όσο και τις εθνικές αρχές για την απόφαση διεύρυνσης της έρευνας.

Η απόφαση να επεκταθεί η έρευνα και στον σύνδεσμο ISDA ελήφθη προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος του οργανισμού στις τυχόν συντονισμένες ενέργειες των επενδυτικών τραπεζών για την καθυστέρηση ή παρεμπόδιση της εισόδου ανταλλαγών στην αγορά πιστωτικών παραγώγων κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σχόλια