Κομισιόν: Εξετάζει εναλλακτικές για την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί οργανωμένων ταξιδιών

0

Εντός της εβδομάδας εκπρόσωποι της Επιτροπής θα συναντηθούν με οργανώσεις καταναλωτών και εκπροσώπους του τουριστικού τομέα, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για την ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας.

Τα οργανωμένα ταξίδια διακοπών διέπονται από την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990, στην οποία περιέχονται προστατευτικές ρυθμίσεις για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Με το πέρασμα του χρόνου ο τρόπος οργάνωσης των ταξιδιών έχει μεταβληθεί ουσιωδώς, στο βαθμό που πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πλέον περισσότερο αποφασιστικό ρόλο για την ρύθμιση του οργανωμένου πακέτου, ενώ ως επί το πλείστον οι οργανωμένες διακοπές κανονίζονται μέσω του διαδικτύου (online booking). Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αλλαγές η Κομισιόν εξετάζει κατά βάση τρεις εναλλακτικές: την επικαιροποίηση της Οδηγίας, την διατήρησή της ως έχει ή την κατάργησή της. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις προς το τέλος της άνοιξης.

Σχόλια