Κομισιόν κατά Ελλάδας για τις κρατικές ενισχύσεις

0

Αντιμέτωπη με το Ευρωδικαστήριο θα βρεθεί και πάλι η Ελλάδα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφύγει κατά της χώρας για τη μη συμμόρφωσή της προς απόφαση της Κομισιόν τον Ιούλιο του 2007.
Η συγκεκριμένη απόφαση υποχρέωνε την Ελλάδα να ανακτήσει κρατικές ενισχύσεις που παρέσχε παράνομα σε επιχειρήσεις, μέσω φοροαπαλλαγών. Τρία χρόνια μετά την απόφαση της Επιτροπής, η Αθήνα δεν έχει προχωρήσει στην ανάκτηση των σχετικών κονδυλίων.
Στις 18 Ιουλίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι είναι παράνομα τα προβλεπόμενα υπό το άρθρο 2 του νόμου 3220/2004, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούσαν να αφαιρούν από τη φορολογική τους βάση ποσοστό μέχρι 35% των κερδών του 2003 και 2004 για έργα σε διάφορους τομείς. Το συγκεκριμένο μέτρο, που δεν είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, κρίθηκε ως ασυμβίβαστο με το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο επί της πολιτικής κρατικών ενισχύσεων.
Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Επίτροπος Χοακίν Αλμούνια τόνισε ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των κρατών-μελών προς τις αποφάσεις της. Επιπλέον, ο κ. Αλμούνια, τόνισε ότι η ανάκτηση παρανόμως καταβληθέντων κρατικών ενισχύσεων σκοπό έχει την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της Ένωσης.

Σχόλια