Κομισιόν: Κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης σε ευρωπαϊκή οδηγία

0

Η αποτυχία ενσωμάτωσης της οδηγίας MiFID στην εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ, ανάγκασε την Κομισιόν να αποφασίσει τη λήψη νομικών μέτρων εις βάρος τους.

Πρόκειται για 24 χώρες-μέλη της Ε.Ε, οι οποίες δεν ενσωμάτωσαν τους νέους κανονισμούς στις συναλλαγές αξιογράφων, (για τις αγορές μετοχών και ομολόγων).

Πρόκειται για μια οδηγία κρίσιμη για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις συναλλαγές μετοχών και ομολόγων, την οποία κατάφεραν να ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου μόνο η Βρετανία, η Ρουμανία και η Ιρλανδία.

Σχόλια