Κομισιόν: Μεγαλύτερη και καλύτερη άδεια μητρότητας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια γυναίκες να συνδυάσουν αποτελεσματικότερα την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή χάρη στη μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερη άδεια μητρότητας.

Εκατομμύρια γυναίκες σε όλη την Ευρώπη θα δικαιούνται μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερη άδεια μητρότητας σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μια ξεχωριστή πρόταση θα βελτιώσει επίσης την κατάσταση των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, αφού θα αναγνωρίζει και σε εκείνες ισοδύναμη πρόσβαση σε άδεια μητρότητας, σε εθελοντική βάση. Οι δύο πρωτοβουλίες εντάσσονται στη δέσμη μέτρων που αποβλέπει στον αποτελεσματικότερο συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή για όλους τους Ευρωπαίους – τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.
Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και, στη συνέχεια, θα διαβιβαστούν προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη βελτίωση άλλων μορφών άδειας για οικογενειακούς λόγους, όπως η γονική άδεια.
«Ο συνδυασμός επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής συνιστά τεράστια πρόκληση για εκατομμύρια Ευρωπαίους, άνδρες και γυναίκες», όπως υποστήριξε ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ισότητας των ευκαιριών, Βλαντιμίρ Σπίντλα.
Και συμπλήρωσε, «αλλά η τεκνοποίηση πολύ συχνά συνεπάγεται για τις γυναίκες απώλεια εισοδήματος και επαγγελματικών προοπτικών. Μόνο το 65,5% των γυναικών με συντηρούμενα τέκνα εργάζεται, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται στο 91,7%. Οι προτάσεις μας για βελτίωση της άδειας μητρότητας θα βοηθήσουν τις γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία με την οικογένεια βελτιώνοντας την ποιότητα της οικογενειακής τους ζωής. Αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού: πράγματι, οι χώρες στις οποίες απασχολούνται περισσότερες γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων».

Σχόλια