Κομισιόν: Νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες για τα καύσιμα των πλοίων

0

Η Οδηγία 2012/33/ΕΕ βασίζεται σε πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), ενώ τα κράτη-μέλη της Ένωσης υποχρεούνται να εναρμονίσουν την εθνικής τους νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας μέχρι τις 17 Απριλίου 2014.

Με την νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπεται προοδευτική μείωση της περιεκτικότητας των ναυτιλιακών καυσίμων σε θείο, ώστε κατ΄επέκταση να μειωθούν και οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, πράγμα που θα ωφελήσει τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από τις θαλάσσιες μεταφορές μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και ευθύνονται για τα προβλήματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Αντί των καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο τα πλοία θα μπορούν να επιλέξουν ισοδύναμες μεθόδους συμμόρφωσης, όπως συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων ή κινητήρες υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σχόλια