Κομισιόν: Παραπομπή Εσθονίας στο ΔΕΚ, λόγω διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, στον ακαδημαϊκό τομέα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Εσθονία στο Δικαστήριο της Ε.Ε., λόγω του εθνικού νομικού πλαισίου, με το οποίο δεν παρέχεται επαρκής προστασία ενάντια στην καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στον ακαδημαϊκό τομέα.

Ως ισχύει στην εσθονική νομοθεσία, η σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου περιορίζεται στα πέντε έτη, ενώ με την υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου, η σύμβαση ορισμένου χρόνου μετατρέπεται σε αορίστου. Όμως, ο περιορισμός αυτός ισχύει μόνο όταν μεταξύ των συμβάσεων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο μηνών.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΚ, οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εργασιακού τομέα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, σε σχέση και με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (1999/70/EC). Στην Εσθονία, το ακαδημαϊκό έτος τελειώνει το πρώτο μισό του Ιουνίου και ξεκινά το Σεπτέμβριο, καθιστώντας δυνατή την επ’ αόριστον απασχόληση των καθηγητών πανεπιστημίου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες καλύπτουν μόνο το ακαδημαϊκό έτος και διακόπτονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Όμως, με την εν λόγω πρακτική δεν παρέχεται επαρκής προστασία ενάντια στην καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Καθώς η Εσθονία δεν έχει συμμορφωθεί με προηγούμενη σύσταση της Επιτροπής, σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της εθνικής της νομοθεσίας, η Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της στο ΔΕΚ.