Κομισιόν: Παραπομπή της Ιταλίας λόγω έλλειψης σχεδίων έκτακτης ανάγκης

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επειδή δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης σχεδίων έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Επίσης, η Κομισιόν περατώνει τη διαδικασία που είχε κινήσει κατά της Ιταλίας για τον μη καθορισμό ζωνών ειδικής προστασίας της φύσης, μετά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε το 2007.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος, Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Οι ιταλικές αρχές πρέπει να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία των πολιτών τους και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των συνεπειών από τέτοια ατυχήματα».

Σύμφωνα με την οδηγία, που είναι γνωστή και ως οδηγία Seveso II, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις περιοχές γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες αποθηκεύονται ή διακινούνται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών.

Η οδηγία απαιτούσε από τις αρχές των κρατών μελών να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις εγκαταστάσεις αυτές μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2002.

Τον Οκτώβριο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ιταλία τελική προειδοποιητική επιστολή στην οποία τονιζόταν ότι πάνω από το 20% των εγκαταστάσεων όπου αποθηκεύονται ή διακινούνται επικίνδυνες ουσίες δεν είχαν καταρτιστεί τα αναγκαία σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Η Ιταλία, στις δύο απαντήσεις που απέστειλε τον Δεκέμβριο του 2007, αναγνώριζε αυτή την παράλειψη και αναλάμβανε τη δέσμευση να καταρτίσει και τα υπόλοιπα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι σήμερα, όμως, η Ιταλία δεν έχει συμμορφωθεί με την οδηγία και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ελλείψεις πρόκειται να καλυφθούν σύντομα.

Σχόλια