Κομισιόν: Πρόσκληση εφαρμογής της σύμβαση της ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό

0

Με την διεθνή σύμβαση (Συμβ. 189/2011) διασφαλίζονται αξιοπρεπείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας για το οικιακό προσωπικό και προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματά του από την ενδεχόμενη εφαρμογή βίαιων και καταχρηστικών συμπεριφορών.

Η Επιτροπή χαρακτήρισε την πρόταση για έκδοση απόφασης του Συμβουλίου ως αναγκαία, επειδή τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να κυρώσουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου για τα τμήματα εκείνα των συμβάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη η ίδια η ΕΕ δεν μπορεί να κυρώσει την σύμβαση, δεδομένου ότι μόνον κράτη μπορεί να είναι συμβαλλόμενα μέρη.

«Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα της παροχής προσωπικών υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό στόχο για την Επιτροπή. Προτρέπω τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση το συντομότερο δυνατόν, πράγμα που θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων», δήλωσε ο László Andor, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Σχόλια