Κομισιόν: Πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

0

Πρόταση, η οποία αποβλέπει στην ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η εν λόγω πρόταση θέτει τις βάσεις για να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ένας επιχειρησιακός οργανισμός, ο οποίος θα συντονίζει και θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, προωθώντας την προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων εθνικών πρακτικών.

Η υπηρεσία θα συμβάλει, επίσης, στη σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων, που ισχύουν στην ΕΕ, στον τομέα του δικαιώματος ασύλου.

Ο Ζακ Μπαρό, επίτροπος, αρμόδιος για θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δήλωσε: «Εργαζόμαστε εντατικά για τη θέσπιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει απαραίτητα να προβούμε, όχι μόνο στην προσέγγιση των νομοθεσιών, αλλά και των πρακτικών μας. Είναι ουσιαστικής σημασίας, να παρέχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών συγκεκριμένη βοήθεια, που να ανταποκρίνεται στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους ανάγκες. Οι ομάδες υποστήριξης, που θα δημιουργηθούν από την υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο, θα επιτρέψουν επίσης την από κοινού εξεύρεση λύσεων σε επείγουσες καταστάσεις, όπως οι μαζικές αφίξεις αιτούντων άσυλο».

Σχόλια