Κομισιόν: Σειρά πρωτοβουλιών για καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό

0

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωπαία Επίτροπος χαρακτήρισε την διαφθορά ως μια από τις σημαντικότερες απειλές για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό και ανέδειξε την ανάγκη συνεκτικής αντιμετώπισης του ζητήματος σε συντονισμό με τα διοικητικά όργανα του αθλητισμού και την Europol.

«Για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται τώρα στενά προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της εσωτερικής αγοράς. Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε πρόσφατα η Europol, η συμμετοχή των φορέων επιβολής του νόμου και ιδίως η συνεργασία τους σε επίπεδο ΕΕ, έχει ουσιώδη σημασία για την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων», δήλωσε σχετικά η κα. Βασιλείου.

Η Ευρωπαία Επίτροπος αναφέρθηκε επιπλέον στις δράσεις που έχει αναλάβει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε προληπτικό επίπεδο. Μεταξύ των σχεδιαζόμενων δράσεων περιλαμβάνεται και η έκδοση σύστασης εντός του 2014, αντικείμενο της οποίας θα είναι η ενθάρρυνση της ακεραιότητας στον αθλητισμό και της ανταλλαγής καλών πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προσυνεννοημένων αγώνων που συνδέονται με στοιχήματα. Συναφής είναι και η πρωτοβουλία της Επιτροπής για επανεξέταση της ευρωπαϊκής Οδηγίας που διέπει την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή έχει προτείνει την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε να καλύπτει όλo τον τομέα των τυχερών παιγνίων και όχι μόνο τα καζίνο.

Σχόλια