Κομισιόν: Σχέδιο δέκα σημείων για την άμεση αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος

0

Στα πλαίσια συνάντησης των  Υπουργών των κρατών-μελών της Ε.Ε. την Δευτέρα, ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ε.Ε., κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρουσίασε ένα σχέδιο δέκα σημείων, αμέσου εφαρμογής, για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο.

Κεντρικό σημείο των προτεινόμενων μέτρων, τα οποία θα εξετασθούν την ερχόμενη Πέμπτη, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποτελεί η χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης μεταναστών, Triton και Poseidon, καθώς και η διεύρυνση του πεδίου δράσης τους. Επίσης, προτείνεται  η καταβολή συστηματικών προσπαθειών εντοπισμού και καταστροφής των σκαφών τα οποία χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους, η από κοινού επεξεργασία αιτήσεων απονομής ασύλου στην Ιταλία και την Ελλάδα, η εξασφάλιση της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταγραφής όλων των μεταναστών, η λειτουργία πιλοτικού προγράμματος επανεγκατάστασης όσων μεταναστών «χρειάζονται προστασία», καθώς και η προώθηση ενός μοντέλου ταχείας επιστροφής των μεταναστών στη χώρα προέλευσης.

Με κοινή τους δήλωση, ο Δ. Αβραμόπουλος και η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Federica Mogherini, ανέφεραν τα εξής: «Η κατάσταση στη Μεσόγειο δεν αποτελεί νέα εξέλιξη, ούτε πρόκειται να βελτιωθεί, γι’ αυτό η Επιτροπή θα παρουσιάσει το Μάιο ένα διεξοδικό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση. Οι δέκα δράσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα, αποτελούν ουσιαστικά μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης».