Κομισιόν υπέρ μιας δίκαιης και ανθρώπινης διαδικασίας για τους αιτούντες άσυλο

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις για την τροποποίηση τριών από τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις που διέπουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.

Οι προτάσεις αφορούν την οδηγία για τους όρους υποδοχής των αιτούντων άσυλο, τον κανονισμό του Δουβλίνου, ο οποίος προσδιορίζει το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου και τον κανονισμό για το σύστημα Eurodac, που αποτελεί βάση δεδομένων με τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτούντων άσυλο.

Αυτές οι τροποποιήσεις είναι οι πρώτες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής για το άσυλο και του συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο.

Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από τον τόπο που υποβάλλουν την αίτηση ασύλου στο εσωτερικό της ΕΕ και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επίτροπος αρμόδιος για θέματα Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, Ζακ Μπαρό δήλωσε ότι «στόχος μας είναι μια δίκαιη και ανθρώπινη διαδικασία για τους αιτούντες άσυλο. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας, αυξημένη ισότητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος».

Συνέχισε προσθέτοντας ότι «τροποποιώντας την οδηγία περί συνθηκών υποδοχής βελτιώνουμε τους όρους διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, περιορίζουμε την κράτησή τους μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν συγκεκριμένοι και βάσιμοι λόγοι, ενώ την αποκλείουμε στην περίπτωση των ανηλίκων και αντιμετωπίζουμε κατάλληλα τις ανάγκες των ευάλωτων προσώπων, όπως είναι τα θύματα βασανιστηρίων. Με την τροποποίηση των κανονισμών του Δουβλίνου και του Eurodac, επιδιώκω την αυξημένη αποτελεσματικότητα και αμεροληψία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Τέλος, σαν πρώτη ένδειξη διεθνούς αλληλεγγύης, έχω προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού για την αναστολή των μεταγωγών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις στα δικά τους συστήματα ασύλου.»

Σχόλια