Κομισιόν: Υπέρ της ενίσχυσης της Eurojust

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση για το ρόλο της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ό,τι αφορά την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Στην ανακοίνωση διατυπώνονται απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Η ανακοίνωση θα συζητηθεί σε σεμινάριο στο οποίο θα συμμετέχουν τα 27 κράτη μέλη και το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λισσαβόνα στις 29 και 30 Οκτωβρίου.
Ο επίτροπος αρμόδιας για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, Φράνκο Φρατίνι δήλωσε: «η μάχη κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας δεν μπορεί να δοθεί από το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Η συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη και τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη βασίζονται ολοένα και περισσότερο στις υπηρεσίες της Eurojust. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις, οι οποίες θα δώσουν στην Eurojust τις απαραίτητες αρμοδιότητες για να μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας».
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης μια εποπτεία της εφαρμογής της απόφασης του 2002 για την Eurojust. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φράνκο Φρατίνι σχολίασε: «τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την απόφαση πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις αρμοδιότητες που έχουν δώσει οι ‘27’στα εθνικά μέλη τους και στη διάρκεια της εντολής τους. Πιστεύω ότι η εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων είναι απαραίτητη για να εγγυηθεί η συνέχεια και για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της Eurojust».
Η ανακοίνωση της Κομισιόν προτείνει την άμεση παροχή πληροφοριών σε περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών αδικημάτων στα οποία εμπλέκονται δύο ή και παραπάνω κράτη μέλη. Επίσης η Κομισιόν πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας της Eurojust με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο καθώς έχουν κοινούς στόχους.

Σχόλια