“”Κόντρα”” αυστριακών και γερμανικών τραπεζών στην περιοχή του Passau

0

Συγκεκριμένα, στην Αυστρία, οι τράπεζες μπορούσαν να δανείζουν έως και
750.000 ευρώ χωρίς να υποχρεούνται να ελέγχουν αναλυτικά την οικονομική κατάσταση του πελάτη τους, τη στιγμή που το αντίστοιχο όριο στη
Γερμανία κυμαινόταν σε 250.000 ευρώ.
Οι Αυστριακοί διαφήμιζαν τους κανονισμούς τους, επρόκειτο όμως για αθέμιτο ανταγωνισμό που έλαβε
τέλος τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι
Γερμανοί υποχρεώθηκαν να αυξήσουν το όριο ασφαλείας στο αντίστοιχο της Αυστρίας.
Στόχος των Γερμανών αποτελούσε
η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών τραπεζικών αρχών και η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, ακόμα ο αυτός σκοπός παραμένει απραγματοποίητος, καθώς η Γερμανία και η Αυστρία έχουν διαφορετικούς νόμους για τη φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει από τους τόκους.

Σχόλια