Κριτική από αιγυπτιακό ίδρυμα στο νομοσχέδιο για τα οικονομικά των ΜΚΟ

0

Το ίδρυμα συμμετείχε σε διάλογο που οργανώθηκε από το αιγυπτιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης για το νομοσχέδιο και τόνισε πως το ίδιο απορρίπτει συνολικά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση ειδικών σωμάτων για την επιθεώρηση των οικονομικών καταστάσεων ΜΚΟ, την καταγραφή και την έγκριση τυχόν χρηματοδοτήσεων. Επιπλέον, για τις διεθνείς ΜΚΟ προβλέπεται διαδικασία καταγραφής τους και λήψης διοικητικής άδειας λειτουργίας.

Το ίδρυμα εξομοίωσε το νομοσχέδιο με ένα βήμα για την νομοθετική καταπίεση της αστικής κοινωνίας, καθώς κωδικοποιεί τις ήδη υπάρχουσες καταπιεστικές πρακτικές που χρησιμοποιεί το κράτος σε βάρος ανθρωπιστικών ΜΚΟ. Στην σχετική ανακοίνωση το ίδρυμα απέδωσε την υιοθέτηση των πρακτικών αυτών στην αντίληψη της κυβέρνησης ότι οι ΜΚΟ αποτελούν «εχθρούς» λόγω της συστηματικής ενασχόλησής τους με την αποκάλυψη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχόλια