Κριτική εισαγγελέα του ΔΕΕ για ανατροπή απόφασης παγώματος καταθέσεων το 2010

0

Ο Εισαγγελέας δήλωσε πως η απόφαση του δικαστηρίου περιείχε αρκετά σφάλματα και κάλεσε το δικαστήριο να την ακυρώσει. Η απόφαση αφορούσε το πάγωμα καταθέσεων του Σαουδάραβα Yassin Abdullah Kadi, τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση είχε καταχωρήσει σε λίστα υπόπτων για τρομοκρατία. Βασιζόμενη σε αντίστοιχα μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε πάγωμα των καταθέσεων του Kadi.

Ο τελευταίος προσέφυγε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο τελικά τον δικαίωσε (απόφαση Kadi II) , θεωρώντας πως η Κομισιόν προσέβαλε βασικά δικαιώματα του Kadi ακολουθώντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει την νομιμότητα του επιβαλλόμενου μέτρου.

Ο Bot διατύπωσε την γνώμη του ότι οι δικαστές έσφαλαν στην εν λόγω απόφαση και παρατήρησε πως οι ευρωπαϊκές συνθήκες περιέχουν διατάξεις που συνηγορούν υπέρ του περιορισμού του προηγούμενου ελέγχου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας σε συμμόρφωση με δράσεις που λαμβάνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ιδιαίτερα ο Εισαγγελέας του ΔΕΕ έδωσε έμφαση στην προληπτική και προσωρινή φύση των μέτρων παγώματος των καταθέσεων, ενώ προσέθεσε πως το ΔΕΕ πρέπει να κάνει τυπικό έλεγχο σε μέτρα προς συμμόρφωση αντίστοιχων κυρώσεων που έχει επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Εισαγγελέας δικαιολόγησε την σκέψη του με το επιχείρημα ότι παρέχονται ήδη αρκετές εγγυήσεις από την ίδια την διαδικασία επιβολής των κυρώσεων από την Επιτροπή Κυρώσεων (Sanctions Committee) του Συμβουλίου.

Σχόλια