Κυπριακές Αερογραμμές: Επιστροφή των επιδοτήσεων ζητά η Ευρ. Επιτροπή

0

Σε ανακοίνωσή της 9ης Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πακέτο ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ, προς τον προβληματικό εθνικό αερομεταφορέα της Κύπρου “Κυπριακές Αερογραμμές”, προσέδωσε στην επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, οι Κυπριακές Αερογραμμές, που ανήκουν σε ποσοστό 93.67% στο κυπριακό κράτος, οφείλουν να επιστρέψουν όλες τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που έλαβαν και οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 65 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές δεν είχαν καμία πραγματική προοπτική να καταστούν βιώσιμες χωρίς συνεχιζόμενη κρατική ενίσχυση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Κύπρος δεν της παρείχε τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές αντιμετώπιζαν εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν εξαίρεση από την αρχή της μόνο μιας ενίσχυσης αναδιάρθρωσης σε περίοδο 10 ετών, δεδομένου ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές είχαν λάβει σημαντικά δημόσια κονδύλια από το 2007. Η Επιτροπή διαπίστωσε, επίσης, ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών βασίζεται σε μη ρεαλιστικές παραδοχές. Για αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή κινεί κατά της εταιρείας τη διαδικασία ανάκτησης της παράνομης κρατικής ενίσχυσης, που έλαβε από το κράτος.

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει με την υποχρέωση της εταιρείας προς επιστροφή των κρατικών επιδοτήσεων, για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ειδικότερα, προκειμένου να αποκατασταθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των άλλων αερομεταφορέων, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς δημόσια κονδύλια, οι Κυπριακές Αερογραμμές πρέπει να επιστρέψουν την ενίσχυση στους Κύπριους φορολογούμενους. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η κατάσταση που υπήρχε στην αγορά πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης και θα εξαλειφθούν, ή τουλάχιστον θα αμβλυνθούν, οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ενίσχυση.

 

 

Σχόλια