Κύπρος: Όχι στους γάμους ομοφυλοφίλων

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε αίτηση ελληνοκυπρίου, με την οποία ζητούσε να χορηγηθεί στον ομόφυλο σύντροφό του, με τον οποίο τέλεσε γάμο στον Καναδά, μακρόχρονη άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Το δικαστήριο, αν και έκρινε ότι θα μπορούσε να απορριφθεί η προσφυγή και προδικαστικώς, προχώρησε στην επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης. Η απόφαση κρίνεται ως έμμεση πλην σαφής άρνηση αναγνώρισης των γάμων ομοφυλοφίλων, έστω κι αν αυτοί τελούνται σε χώρες όπου έχουν αναγνωριστεί δια νόμου. Στην απόφαση αναφέρεται ότι στην Κύπρο “δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για σύναψη γάμου μεταξύ ομόφυλων ατόμων. Ο νόμος προνοεί ότι γάμος σημαίνει τη συμφωνία για ένωση που συνάπτεται μεταξύ γυναικός και ανδρός από λειτουργό τέλεσης γάμου, εάν πρόκειται για πολιτικό γάμο, ή με βάση τους κανόνες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ή των δογμάτων των θρησκευτικών ομάδων που αναγνωρίζονται από το κυπριακό Σύνταγμα. Περαιτέρω, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχει σταδιακά δεχθεί την απόρροια δικαιωμάτων οικονομικής και περιουσιακής υφής από τη σχέση μεταξύ ομοφύλων που διαβιούν μαζί για σειρά ετών, έχοντας δεχθεί ότι η έννοια της οικογένειας και του γάμου δεν είναι στατικές”.;

Σχόλια