Κύπρος: Σε ισχύ αυστηρότερη νομοθεσία για τις πινακίδες οχημάτων

0

Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων. Το νέο πλαίσιο παρέχει στην Αστυνομία, την εξουσία να κατακρατεί και να μετακινεί, αυτοκίνητα, τα οποία είτε δεν φέρουν πινακίδες, είτε υπάρχει στις πινακίδες κάποιος μηχανισμός ή αντικείμενο, που εμποδίζει την ορατότητα ανάγνωσης ή φωτογράφησης. Τα αυτοκίνητα, θα μετακινούνται σε εγκεκριμένους, από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, χώρους και οι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται αυθημερόν. Για την παραλαβή των οχημάτων, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τοποθετήσουν νέες πινακίδες, να παρουσιάσουν έγγραφα, τα οποία καθιστούν νόμιμη την οδήγηση τους, και να καταβάλουν τα έξοδα μετακίνησης των αυτοκινήτων τους.
Τα αυτοκίνητα που δεν θα παραληφθούν από τους ιδιοκτήτες τους σε διάστημα δυο μηνών, θα πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό ή θα καταστρέφονται. Αν μετά την κατακράτηση και μετακίνηση των αυτοκινήτων, διαπιστωθεί ότι δεν είναι εγγεγραμμένα, η υπόθεση θα οδηγείται στο Δικαστήριο.

Σχόλια