Λιγότερη διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση επί Ομπάμα σύμφωνα με έρευνα

0

Η οργάνωση μελέτησε συνολικά δεκαπέντε Υπουργεία και συνέταξε έκθεση 73 σελίδων, της οποίας το πόρισμα είναι απογοητευτικό. Στο μικροσκόπιο τέθηκε ο βαθμός ανταπόκρισης της Διοίκησης στα αιτήματα πολιτών για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, βάσει του νόμου Freedom of Information Act (FOIA). «Η εικόνα που σχηματίσαμε είναι μπερδεμένη. Από τη μία πλευρά, η Διοίκηση λαμβάνει περισσότερα αιτήματα και τα επεξεργάζεται πιο γρήγορα, από την άλλη έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό αυτών που απορρίπτονται με επίκληση των εξαιρέσεων του νόμου FOIA», ανέφερε η έκθεση.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο πρωτοστατούσε στην εκστρατεία υπέρ της διαφάνειας στην κυβερνητική δράση (Open Government Directive), αλλά απαντούσε θετικά σε ελάχιστα αιτήματα πολιτών.

Επιπλέον, η ψηφιακή βάση δημοσίων εγγράφων που εγκαινίασε ήταν προβληματική, περιορισμένη και αμφίβολης αξιοπιστίας.Η απόρριψη των αιτημάτων έγινε βάσει των εξαιρέσεων του νόμου Freedom of Information Act. Νομίμως η αμερικανική διοίκηση αρνείται να επιτρέψει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα, που αποκαλύπτουν εμπορικά μυστικά, καθώς και πληροφορίες για ανακριτικές πράξεις της αστυνομίας, ενώ εξελίσσεται η έρευνα. Εξαιρέσεις προβλέπονται και για έγγραφα που άπτονται ζητημάτων εσωτερικής λειτουργίας των Υπουργείων και για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.«Έχοντας άλλο ένα έτος μέχρι να ολοκληρώσει τη θητεία του ο Πρόεδρος Ομπάμα έχει ακόμη τη δυνατότητα να αναστρέψει τις κακές στατιστικές και να βελτιώσει τη διαφάνεια της κρατικής λειτουργίας. Ειδικότερα, η Διοίκηση οφείλει να επανεξετάσει τη συχνότητα με την οποία επικαλείται κάποια από τις εξαιρέσεις του νόμου και να αναλογιστεί ποιές επιπλέον κινήσεις μπορεί να κάνει, ώστε να διαγράψει τη νοοτροπία αδιαφάνειας που υπάρχει σήμερα», κατέληγε η μελέτη.

Σχετικό Έγγραφο