Μαλαισία: Νομοσχέδιο προβλέπει κατάργηση της αόριστης κράτησης υπόπτων από την αστυνομία

0

Με το νέο νόμο – ο οποίος προορίζεται για αντικατάσταση του παλαιότερου νόμου για την εσωτερική ασφάλεια που χρονολογείται από το 1960 (Internal Security Act 1960) – περιορίζεται σημαντικά το χρονικό διάστημα κράτησης υπόπτων από την αστυνομία χωρίς δικαστική απόφαση. Ενώ με το ισχύον καθεστώς η κράτηση αυτή μπορεί να είναι αορίστου διάρκειας, στο σχέδιο νόμου το μέγιστο της κράτησης ορίζεται στις 28 μέρες.

Σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι απαγορεύεται να κρατείται κάποιος από την αστυνομία αποκλειστικά λόγω των πολιτικών του αντιλήψεων. Παρ’ όλα αυτά, επιτρέπεται η κράτηση πολιτών με απόφαση του Εισαγγελέα, ακόμη και κατόπιν έκδοσης πρωτοβάθμιας αθωωτικής απόφασης, εφόσον δεν έχει εκδικαστεί η έφεση. Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα και πριν λάβει σχετική υπογραφεί του Μονάρχη Yang di-Pertuan Agong,  θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από την Κάτω και την Άνω Βουλή. 
 

Σχόλια