Μεγάλης έκτασης συνταγματική μεταρρύθμιση στη Γερμανία

0

Η γερμανική Άνω Βουλή (Μπούντεσρατ) ενέκρινε τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί ποτέ από την υιοθέτηση του γερμανικού Συντάγματος το 1949. Τα νέα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ το 2007 προβλέπουν ότι τα γερμανικά κρατίδια θα αποκτήσουν ευρύτερη αυτονομία στη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών.

Η Μπούντεσρατ εκπροσωπεί τα 16 κρατίδια της Γερμανίας, τα οποία αποκτούν πλέον μεγαλύτερο λόγο στον τρόπο λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των σχολείων και των φυλακών. Ταυτόχρονα, όμως, τα κρατίδια χάνουν αρμοδιότητες σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάστηκαν για τον περιορισμό των νομοσχεδίων που έχουν ανάγκη την έγκριση της Μπούντεσρατ, συνεπώς καθίσταται ευκολότερη η διαδικασία επικύρωσης νόμων.

Σχόλια