Μειωμένη συμμόρφωση των Δικηγόρων με τους κανόνες δεοντολογίας

0

Η μελέτη που διεξήχθη με ευθύνη του Πανεπιστημίου του Μπίρμιγχαμ, κατέδειξε επιπλέον την ύπαρξη ενός ποσοστού Δικηγόρων και φοιτητών Νομικής, της τάξεως του 60 %, οι οποίοι παραδέχθηκαν ότι είναι δύσκολο να συμμορφώνονται πάντα με τους κανόνες δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμά τους και να πράττουν πάντα “το σωστό”, προσθέτοντας ότι πολλές φορές αυξάνουν τη χρέωση των υπηρεσιών τους, στρογγυλοποιώντας τα ποσά προς τα πάνω, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι αυτή η συμπεριφορά συνιστά ποινικά κολάσιμη πράξη.

Σχολιάζοντας τα πορίσματα της έκθεσης, ο καθηγητής Χύελ Τόμας, ένας από τους κύριους ερευνητές της μελέτης, δήλωσε ότι, ενώ το νομικό επάγγελμα δεν αντιμετωπίζει κρίση ηθικών αξιών, ωστόσο υπάρχει αυξημένη ανησυχία για το γεγονός ότι πολλά μέλη του δεν έχουν βαθιά επίγνωση των κανόνων δεοντολογίας.

Οι ερευνητές που συνέταξαν τη μελέτη προτείνουν την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών στις Νομικές Σχολές και την εισαγωγή μαθήματος ορθής τήρησης των κανόνων Δεοντολογίας του Δικηγορικού λειτουργήματος.