Μερική δικαίωση απολυμένου που κοιμόταν με τη σύζυγο του εργοδότη του

0

Την υποχρέωση παροχής των προβλεπομένων για κάθε άνεργο, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής του κάλυψης, αναγνώρισε σε απολυμένο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Άινταχο, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η υπόθεση είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, κυρίως ως προς το μέρος κατά το οποίο, ο εργαζόμενος που απολύθηκε, έχασε τη δουλειά του επειδή διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τη σύζυγο του εργοδότη του. Για αυτόν τον λόγο, αποφασίστηκε η απόλυσή του και μάλιστα με αποστέρηση ακόμη και των βασικών παροχών που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τους ανέργους. Στην επίμαχη απόφαση επισημαίνεται ότι ο εργαζόμενος δικαιούται τις παροχές αυτές, καθώς ο εργοδότης δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η απόλυσή του συνδεόταν και με αυστηρώς επαγγελματικούς λόγους.

Σχόλια