Μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικής διαφάνειας σε περιβαλλοντικά ζητήματα προτείνει η Κομισιόν

0

Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές και τους κινδύνους σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα θέματα, όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια.

Η πρόταση της Κομισιόν αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 500 εργαζομένους. Αυτές θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν παραπάνω πληροφορίες, ενώ θα αφήνεται ευρύ περιθώριο στις επιχειρήσεις για να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο δημοσιοποίησης. Σε περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων οι πληροφορίες θα μπορούν να παρέχονται από τον όμιλο ενιαία αντί για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Όσον αφορά το ζήτημα της πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια οι εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες θα υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες για την ηλικία, το φύλο, την γεωγραφική καταγωγή, το επαγγελματικό και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των μελών. Οι εταιρείες που ακολουθούν πολιτική πολυμορφίας θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τους στόχους της πολιτικής και τον τρόπο εφαρμογής της, ενώ αυτές που δεν έχουν θα πρέπει να διευκρινίζουν τον λόγο.

«Σήμερα προτείνουμε μια σημαντική νομοθεσία για τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς. Πρόκειται για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και την κοινωνία γενικότερα και τις οποίες αναζητά επιμόνως η επενδυτική κοινότητα. Οι επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ήδη πληροφορίες για τις οικονομικές και μη οικονομικές επιδόσεις τους λαμβάνουν αποφάσεις βάσει μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής. Έχουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, προσελκύουν και διατηρούν προσωπικό με πολλά προσόντα και, γενικότερα, είναι πιο επιτυχημένες. Αυτό είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Οι ορθές πρακτικές πρέπει να αποτελούν τον κανόνα. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 500 εργαζομένους, καθώς το κόστος που συνεπάγεται η υποχρέωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ.

Σχόλια