Μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων για τις υποθήκες ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο

0

Μέτρα για την ενίσχυση της σωστής εφαρμογής των νέων κοινοτικών κανόνων που διέπουν τις υποθήκες ψήφισαν οι ευρωβουλευτές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αγοραστές ακινήτων κατοικίας θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με το πραγματικό κόστος που ενέχει μια υποθήκη και ότι θα προστατεύονται κατάλληλα στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο.

«Για τις περισσότερες οικογένειες, η υποθήκη αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλά και την πιο μακροχρόνια οικονομική δέσμευση που αναλαμβάνουν. Γι ‘αυτό και πρέπει οι κανόνες αυτοί να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς που θα είναι σταθερή, ολοκληρωμένη και κυρίως βιώσιμη. H αγορά αυτή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και την κατάλληλη ενημέρωσή τους, καθώς και μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ δανειστών και δανειοληπτών» , ανέφερε ο εισηγητής για το θέμα Antolin Sanchez Presedo.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα μπορεί να διεξάγει έρευνες σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης των κανόνων ή αδυναμίας εφαρμογής τους, και να ζητεί από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να της παράσχουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Η νομοθεσία θα καλύπτει τις υποθήκες που αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικίες, κατοικίες που περιλαμβάνουν και ένα χώρο γραφείου και εκτάσεις προς οικοδόμηση.

H ψηφοφορία αυτή έρχεται να επικυρώσει ανάλογη συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί μεταξύ των ευρωβουλευτών και των υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ.

Σχόλια