Μέτρα κατά του «μεταμοσχευτικού τουρισμού»

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση για την καταπολέμηση του λεγόμενου «μεταμοσχευτικού τουρισμού» και για τη θέσπιση πανευρωπαϊκής κάρτας για τους δωρητές οργάνων.

«Πάνω από 50.000 ασθενείς βρίσκονται σε καταλόγους αναμονής στην Ευρώπη, δέκα πεθαίνουν κάθε μέρα αναμένοντας ένα όργανο» δήλωσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Αδάμος Αδάμου, συντάκτης της έκθεσης πρωτοβουλίας επί της οποίας έγινε η ψηφοφορία.

Η έκθεση, που έγινε δεκτή με 653 ψήφους υπέρ και 14 κατά, ζητά να θεσπιστεί η ευρωπαϊκή κάρτα δωρητή που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα και θα μπορούσε να διευκολύνει την εύρεση οργάνων.

«Tα κράτη μέλη θα πρέπει να εισαγάγουν στις νομοθεσίες τους τη δυνατότητα ορισμού ενός νομικού εκπροσώπου ο οποίος θα μπορεί να αποφασίζει για τη δωρεά οργάνων μετά το θάνατο ενός ατόμου» αναφέρει ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου.

Η έκθεση του Kύπριου ευρωβουλευτή υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι δωρεές οργάνων θα παραμείνουν αυστηρώς μη εμπορικού χαρακτήρα: «Κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων είναι ανήθικη και ασύμβατη με τις πλέον θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, ενώ υποβιβάζει το δώρο σε απλό εμπόρευμα που συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Οποιαδήποτε αποζημίωση θα πρέπει να περιορίζεται στην αντιστάθμιση των δαπανών του δότη και της αναστάτωσης που σχετίζονται με τη δωρεά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η λαθρεμπορία οργάνων υποσκάπτει την αξιοπιστία του συστήματος έναντι των δυνητικών εθελοντών και άνευ αμοιβής δωρητών. Για το λόγο αυτό καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον «μεταμοσχευτικό τουρισμό», καταρτίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των φτωχότερων και πλέον ευάλωτων δωρητών.

Σχόλια