Μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας

0

Στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωσης μετά τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου και ιδίως της Μαδρίτης τον Μάρτιο του 2004.

Οι προσπάθειες αυτές θα συγκεκριμενοποιηθούν τον προσεχή Μάιο όταν οι ευρωβουλευτές θα υιοθετήσουν 4 νέες σχετικές εκθέσεις. Στις 17 Μαρτίου θα διεξαχθεί μια δημόσια ακρόαση με τίτλο “”Τα τρομοκρατικά εγκλήματα πρέπει να εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου;””, ενώ στη σύνοδο της Ολομέλειας της 25ης-26ης Μαϊου 2005 στις Βρυξέλλες θα συζητηθεί η αναθεώρηση του αντιτρομοκρατικού σχεδίου δράσης που άρχισε να διαμορφώνεται το 2001.

Ειδικότερα, στην Ολομέλεια του Μαϊου οι ευρωβουλευτές πρόκειται να υιοθετήσουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο πακέτο 4 εκθέσεων για την τρομοκρατία καθώς και μία γενική σύσταση προς το Συμβούλιο. Ολα αυτά πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου κατά τη διάρκεια της οποίας το Συμβούλιο θα προβεί στην αναθεώρηση του “”ευρωπαϊκού σχέδιου δράσης κατά της τρομοκρατίας””. Οι εκθέσεις αυτές θα έχουν ως άξονα τα αντιτρομοκρατικά μέτρα, την ενίσχυση των θυμάτων, την απόφαση να ανακηρυχθεί το Διεθνές Δικαστήριο ως αρμόδιο για τα τρομοκρατικά εγκλήματα και την παρεμπόδιση της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ενεργειών.

Σχόλια