Μέτρα υπέρ της πρόσβασης των γυναικών στη δικαιοσύνη ζήτησε ο Γ. Γ. ΟΗΕ

0

Απευθυνόμενος στους αρχηγούς των 80 περίπου κρατών που ήταν παρόντες, χαρακτήρισε τις γυναίκες ως «πρωταθλήτριες της δικαιοσύνης», οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών του κράτους δικαίου. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι γυναίκες που ζουν σε τοπικές κοινωνίες και είναι συχνά θύματα εγκληματικής συμπεριφοράς, θα εμφάνιζαν μεγαλύτερη προθυμία να καταγγείλουν τη βιαιότητα σε ομόφυλες αστυνομικές υπαλλήλους.

Σε κάθε περίπτωση όμως τόνισε ότι τα κράτη, προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, καλό θα ήταν να καταργήσουν σταδιακά νομοθετικές ρυθμίσεις που επιβάλουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, να εφαρμόσουν μέτρα που προωθούν τη συμμετοχή γυναικών στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης (θετική διάκριση) και τέλος, να άρουν τα όποια εμπόδια εμφανίζονται στην πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων.

Βέβαια, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δε θα βελτιωθεί ουσιαστικά ούτε με τη θεσμοθέτηση μέτρων ούτε με τη χρηματοδότηση αλλά μόνο μέσα από την εμπέδωση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων και της αλλαγής νοοτροπίας. Οι ανωτέρω δηλώσεις και ο γενικότερος προβληματισμός για θέματα ισότητας έχει προκληθεί από τα αυξανόμενα περιστατικά διακρίσεων που παρατηρούνται διεθνώς.

Ενδεικτικά, στο Μπαγκλαντές την προηγούμενη εβδομάδα το Παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαπίστωσε κατάφωρες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών ακόμη και στις προβλέψεις του οικογενειακού δικαίου της χώρας. Στη Συρία υπήρξαν φαινόμενα σεξουαλικής κακοποίησης από τις στρατιωτικές δυνάμεις ενώ παρόμοια φαινόμενα βασανισμού και βιασμών έχουν διαπιστωθεί από τη Διεθνή Αμνηστία και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε χώρες όπως το Μεξικό και η Τυνησία.

Σχόλια