Μέχρι τέλος του 2013 τα πρώτα πορίσματα της Κομισιόν στην έρευνα για Euribor και Libor

0

Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα ανταγωνισμού, Χοακίν Αλμούνια, η έρευνα για τον Libor είναι προτεραιότητα της Επιτροπής, καθώς είναι αναγκαία η ανάκτηση της εμπιστοσύνης σε θεσμούς αναγκαίους για την λειτουργία της οικονομίας.

έρευνα της Κομισιόν αφορά στην διερεύνηση υποτιθέμενης χειραγώγησης των τιμών επιτοκίων Euribor (Euro Interbank Offered Rate) και Libor (London Interbank Offered Rate), από χρηματιστές κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Αντίστοιχη έρευνα έχει ξεκινήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες με ποινικό όμως χαρακτήρα.

Σχόλια