Μικρή η εκπροσώπηση των γυναικών στην έρευνα στην ΕΕ

0

Με βάση την φετινή έκθεση «Στοιχεία για τις Γυναίκες» που παρουσίασε η Κομισιόν παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες εκπροσωπούν μόλις το 33 τοις εκατό των ερευνητών στην Ευρώπη, το 20 τοις εκατό των τακτικών καθηγητών Πανεπιστημίου και το 15,5 τοις εκατό των επικεφαλής ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών αυξάνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της διοίκησης και των επιχειρήσεων με ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με τους άνδρες ομόλογούς τους, οι γυναίκες ερευνήτριες συναντούν περισσότερες δυσκολίες στο να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις. Στον πανεπιστημιακό τομέα οι γυναίκες αποτελούν το 44 τοις εκατό των διδακτορικών ερευνητών, μόλις όμως τα 20 τοις εκατό των ερευνητών στην ανώτατη βαθμίδα. Η υποεκπροσώπηση αυτή είναι ακόμη εντονότερη σε κλάδους της μηχανικής και των θετικών επιστημών.

«Παρά ορισμένες προόδους που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν μειονότητα στην έρευνα, και ειδικά σε ό,τι αφορά τις κορυφαίες θέσεις. Υπάρχει μια «γυάλινη οροφή», η οποία εμποδίζει την πρόσβαση των γυναικών σε αυτές. Πρόκειται για κατάφωρη αδικία και σκανδαλώδη σπατάλη ταλέντου. Η Επιτροπή καταβάλλει στοχοθετημένες προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα ερευνητικά μας προγράμματα και εργάζεται με στόχο να αλλάξει μια θεσμική νοοτροπία με βαθειές ρίζες», σχολίασε η Máire Geoghegan-Quinn, Επίτροπος αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη.

Σχόλια