Να ενταθούν οι έρευνες για τη σφαγή της Γουινέα ζήτησε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0

Η διεθνής οργάνωση τόνισε την ανάγκη παροχής στους δικαστές, οι οποίοι προΐστανται των ερευνών, όλων των αναγκαίων στοιχείων και αποδείξεων που θα τους βοηθήσουν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Επίσης, επισήμανε την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων προστασίας της ασφάλειάς τους. Σύμφωνα με δηλώσεις της Elise Keppler, συμβούλου του Παρατηρητηρίου σε θέματα διεθνούς δικαιοσύνης, η δικαστική πρόοδος των ερευνών θα πρέπει να συνοδευτεί και από την υποστήριξη των επίσημων αρχών της Γουινέα προκειμένου να κλείσει ο κύκλος της βίας και να τεθούν τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου.

Τέλος, τόσο η κυβέρνηση της χώρας όσο και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακοινώσει τη συγκρότηση επιτροπών, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για τα τραγικά γεγονότα.

Σχόλια