Νέα οδηγία για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων

0

“”Μια γυναίκα μαύρη και λεσβία προστατεύεται νομικά από τις διακρίσεις εις βάρος του φύλου ή της φυλής της, αλλά όχι εις βάρος των σεξουαλικών της προτιμήσεων””, υπογράμμισε στην ιστοσελίδα του ευρωκοινοβουλίου η Καταλάιν Μπουιτενβέγκ, εισηγήτρια έκθεσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην ΕΕ.

Από το 2000, η ΕΕ έχει απαγορεύσει κάθε είδους διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Τώρα όμως επιθυμεί να πληρώσει ένα σημαντικό κενό στην κοινοτική νομοθεσία επεκτείνοντας την απαγόρευση και σε άλλους τομείς, εκτός εργασίας.

Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάσσεται υπέρ της έκθεσης της Ολλανδέζας ευρωβουλευτή από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, αν και η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου (Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών) φοβάται ότι η εν λόγω οδηγία, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δημιουργήσει “πρόσθετη γραφειοκρατία”.

Το σχέδιο οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως στόχο να περιορίσει τις διακρίσεις βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε ισχύ τρεις οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Αυτές αφορούν τις διακρίσεις για λόγους φυλετικής ή εθνικής καταγωγής (τόσο εντός όσο και εκτός της αγοράς εργασίας), τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας και την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η νέα οδηγία θα απαγορεύει τις διακρίσεις στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης. Τα μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών θέλουν όμως να καλύπτει και την πρόσβαση στις μεταφορές, αλλά και τις πολλαπλές διακρίσεις, ήτοι τις διακρίσεις που ασκούνται για δύο ή περισσότερους λόγους.

Το σχέδιο οδηγίας χαρακτηρίζει την παρενόχληση ως μια μορφή διακρίσεων, εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος.

Η εν λόγω οδηγία απαγορεύει επίσης τις διακρίσεις για λόγους αναπηρίας, όπως αυτή ορίζεται από τον ΟΗΕ, σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, τις κοινωνικές παροχές, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Σχόλια