Νέα οδηγία για την τηλεόραση, με βάση τις νέες τεχνολογίες

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την «οδηγία για τις τηλεοπτικές δραστηριότητες», με την οποία αναθεωρείται η από το 1997 οδηγία, γνωστή ως «Τηλεόραση χωρίς σύνορα»

Το Κοινοβούλιο, υιοθετώντας τη σχετική έκθεση της ευρωβουλευτού κ. Ruth Hieronymi εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, ενέκρινε την σχετική οδηγία, με την οποία λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στην οπτικοακουστική τεχνολογία και διαφήμιση, ενώ δημιουργούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς φορείς.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις δεν θα εισάγουν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου ή εθνικότητας και δεν θα προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις.

Σχόλια