Νέα Υόρκη: υποχρέωση 50 ωρών δωρεάν νομικής υπηρεσίας για τους νέους Δικηγόρους

0

Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε ο ανώτατος δικαστής Jonathan Lippman, μιλώντας για τις αλλαγές στον τρόπο απονομής της άδειας άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος.

Στην Νέα Υόρκη οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο και απονομής άδειας άσκησης επαγγέλματος καθορίζονται από τους δικαστές. Στο πλαίσιο αναμόρφωσης, λοιπόν, του ισχύοντος καθεστώτος ο Lippman ανακοίνωσε ότι από το 2013 οι νέοι δικηγόροι που θα εξετάζονται με επιτυχία στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Νέας Υόρκης, θα γίνονται πλήρη μέλη και θα λαμβάνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματος μόνον αφού συμπληρώσουν πενήντα ώρες παροχής δωρεάν νομικών υπηρεσιών σε οικονομικά ευάλωτους πελάτες. Το σκεπτικό του Lippman είναι αφενός να αποκτά ο νέος δικηγόρος πρακτική εμπειρία για τη μάχιμη δικηγορία πριν αρχίσει να ασκεί και τυπικά το επάγγελμα, αφετέρου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα δικαστήρια για χιλιάδες ανθρώπους που αντικειμενικά δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος νομικών υπηρεσιών.

Η νέα πρόσθετη προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος έχει ήδη λάβει την έγκριση εκπροσώπων από τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης και θα ισχύσει από το επόμενο έτος. Επικριτές της νέας ρύθμισης επισημαίνουν ότι δεν είναι ορθολογικό να εξαναγκάζονται οι νέοι δικηγόροι σε δωρεάν νομικές υπηρεσίες, με σκοπό να υποκαταστήσουν την απουσία του κράτους, όσον αφορά την συγκρότηση των υπηρεσιών δημοσίων συνηγόρων. Αντίθετα, οι υπέρμαχοι της ρύθμισης επιχειρηματολογούν ότι πρόκειται για εργασία που αντικατοπτρίζει τα ιδεώδη του επαγγέλματος ως λειτουργήματος, ενώ θα ενισχύσει σημαντικά το επίπεδο δικαστικής προστασίας των ασθενέστερων οικονομικά Νεοϋορκέζων, οι οποίοι λόγω κρίσης μένουν νομικά ανυπεράσπιστοι.