Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ACC Europe

0

Η διοικητική αλλαγή έγινε στην καθιερωμένη γενική συνέλευση των μελών που έλαβε χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα την 16η Σεπτεμβρίου 2011.

Η οργάνωση χρονολογείται από το 1982 και διεθνώς εκπροσωπεί κατά προσέγγιση 28.000 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων με αντικείμενο τη νομική συμβουλευτική σε 75 χώρες. Καταστατικός σκοπός είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων νομικών συμβούλων ανεξαρτήτως της χώρας, όπου δραστηριοποιούνται, ή της επιχείρησης, στην οποία απασχολούνται. Το δίκτυο προωθεί τα κοινά συμφέροντα των μελών του, ευνοεί την συνεχή εκπαίδευση και τακτική ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στα μέλη και προσπαθεί να κοινωνήσει στο κοινό τη σημασία και το ακριβές περιεχόμενο της επαγγελματικής νομικής συμβουλευτικής. Το ευρωπαϊκό παράρτημα της οργάνωσης μοιράζεται το ίδιο όραμα, απλώς επικεντρώνει τις ενέργειές του στα 1600 εγγεγραμμένα μέλη που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η νέα σύνθεση του Συμβουλίου είναι πολυσυλλεκτική, με πάνω από οχτώ διαφορετικές χώρες προέλευσης. Αναλυτικά η συγκρότηση της Διοίκησης για τη νέα χρονιά θα έχει ως εξής: ο Johann Le Frapper, νομικός σύμβουλος της Networks Group Alcatel Lucent ως Πρόεδρος, η Maria Jesus Alonso από την Cabolivo SL ως Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος της Ισπανίας, ο Dr.Martin Heinrich της Novartis International AG  ως Γενικός Γραμματέας, ο John Lowe της Qioptiq ως Ταμίας, ο Dirk Tirez των Βελγικών Ταχυδρομείων συμμετέχει ως αμέσως προηγούμενος πρόεδρος της Οργάνωσης και εκπρόσωπος του Βελγίου. Τα λοιπά μέλη του ΔΣ είναι με αλφαβητική σειρά οι: Marten Bezemer – αναπληρωτής νομικός σύμβουλος της Plantronics BV, για τη θέση του Προέδρου επιτροπής υποδοχής στο επίσημο συνέδριο Άμστερνταμ 2012, του Υπευθύνου για εξωτερικές επικοινωνίες και του Ολλανδού εκπροσώπου, Orijt Das –νομικός σύμβουλος Ευρώπης της Genpact, για τη θέση του Υπευθύνου Χορηγιών και του Εκπροσώπου από το Ην.Βασίλειο, Paul Gagnier –νομικός σύμβουλος της CAN Eruope BV, ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Συνέδριο του 2012 στο Άμστερνταμ, Carolyn Herzog –νομική σύμβουλος ΕΜΕΑ της Symantec UK Ltd, για τη θέση της Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του 2012 στο Άμστερνταμ, Στάθης Μίχος – διευθυντής νομικής υπηρεσίας της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε., ως Υπεύθυνος για τις Εσωτερικές Επικοινωνίες και Εκπρόσωπος της Ελλάδος, Dr. Jutta Strehlow, Αντιπρόεδρος και νομική σύμβουλος της International Hotel Licensing Co.Sarl, θυγατρικής της Marriot International.

«Το  Διοικητικό Συμβούλιο της ACCE αποτελείται από έμπειρους νομικούς συμβούλους οι οποίοι επιπρόσθετα της κύριας απασχόλησής τους αφιερώνουν αμισθί το χρόνο τους και την ενέργεια τους ώστε να παρέχουν κατευθύνσεις και ηγεσία στα μέλη μας», εξηγεί ο νέος Πρόεδρος της ACCΕ, Iohann Le Frapper. «Χάρη στο ικανό μείγμα των ευρωπαϊκών πολιτισμών και των διαφορετικών προελεύσεών μας, έχουμε συγκεντρώσει μεγάλη εμπειρία, γνώση και διαφορετικές απόψεις, που προοιωνίζει μια συναρπαστική χρονιά  νέων προγραμμάτων και προβολής των προσπαθειών μας. Η ACCΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν μεγάλη σημασία για την  κοινότητα των Νομικών Συμβούλων, καθώς και στην παροχή στα μέλη μας πρόσθετων πόρων, νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και πρακτικών εργαλείων για την εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων και προσπαθειών.»

Σχόλια