Νέο κοινοτικό νομικό πλαίσιο για τις δωρεές οργάνων στην ΕΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε οδηγία, η οποία παρέχει σαφές νομικό πλαίσιο για τις δωρεές οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι σε κάθε κράτος μέλος θα δημιουργηθεί ή θα διοριστεί μια εθνική αρμόδια αρχή για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της ΕΕ.
Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν την καθιέρωση ενός συστήματος εντοπισμού των ανθρώπινων οργάνων και ενός συστήματος αναφοράς σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων.
Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ανθρωπίνων οργάνων, θα τυποποιηθεί η συλλογή δεδομένων για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οργάνων.
Τέλος, τα εθνικά προγράμματα ποιότητας θα εξασφαλίσουν συνεχή παρακολούθηση των επιδόσεων και θα καταλήξουν σε βελτιωμένες διαδικασίες και μάθηση.
Ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τον λήπτη του οργάνου, η βελτίωση και η μεγιστοποίηση της διάθεσης οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στο χειρουργό που πραγματοποιεί τη μεταμόσχευση ώστε να κάνει την καλύτερη επιλογή.
Σήμερα υπάρχουν στην ΕΕ 56.000 ασθενείς που περιμένουν ένα συμβατό δωρητή οργάνου. Εκτιμάται ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 12 άτομα που περιμένουν μια μεταμόσχευση.
Η οδηγία και το σχέδιο δράσης αντιμετωπίζουν τρεις βασικές προκλήσεις: να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των οργάνων στην Ευρώπη, να αυξηθεί η διάθεση οργάνων και να καταστούν τα συστήματα μεταμοσχεύσεων αποδοτικότερα και πιο προσπελάσιμα.
Η επίτροπος αρμόδια για θέματα υγείας, Ανδρούλλα Βασιλείου δήλωσε: «Τα μέτρα αυτά σώζουν ζωές. Θέλουμε να καθησυχάσουμε τους πολίτες και τους ασθενείς την Ευρώπη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να προσφέρουν συστήματα μεταμοσχεύσεων υψηλής ποιότητας και ασφαλή.»

Σχόλια