Νέοι κανόνες για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην ΕΕ

0

Νέο κανονισμό απλοποίησης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ ψηφίζει σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία και τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρωπαική Ένωση.

Η νέα νομοθεσία, της οποίας εισηγητής για το ΕΚ είναι ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Bernhard Rapkay, καταργεί σειρά δαπανηρών και χρονοβόρων διαδικασιών, διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή και τις σπουδές στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, διευκολύνει την αναγνώριση πιστοποιητικών γέννησης, την εγγραφή στα μητρώα ακινήτων ή εταιριών, το γάμο ή την έκδοση κάρτας διαμονής.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν την κατάργηση της πιστοποίησης της γνησιότητας σειράς δημοσίων εγγράφων, φωτοτυπιών και επισήμων μεταφράσεων, εφ’ όσον κατατίθενται συνοδευόμενες από το πρωτότυπο. Τέλος βελτιώνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, χρησιμοποιώντας το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ), το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγράφων.

Η απλούστευση θα εφαρμοστεί για πιστοποιητικά που, μεταξύ πολλών άλλων, αφορούν “τη γέννηση, τον θάνατο, το όνομα, τον γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση, την ιδιότητα του γονέα, την υιοθεσία, την κατοικία, την ιθαγένεια, την υπηκοότητα, την ακίνητη περιουσία, το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση μιας εταιρείας ή άλλης επιχείρησης, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την απουσία ποινικού μητρώου”.

Για όλα αυτά τα έγγραφα σήμερα χρειάζεται συχνά να αποδεικνύεται η γνησιότητα, να χρησιμοποιούνται μόνο επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφράσεις, με τη σφραγίδα ορκωτού μεταφραστή, τα οποία επιπλέον ισχύουν μόνο στη χώρα στην οποία εδρεύει αυτός.