Νέοι κανονισμοί της ΕΕ για τους οίκους αξιολόγησης

0

Tο σχέδιο των νέων ρυθμίσεων είχε ολοκληρωθεί το Νοέμβρη, ενώ για να τεθεί σε ισχύ πρέπει να εγκριθεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων οι νέοι κανόνες ρυθμίζουν και ζητήματα ευθύνης των οίκων αξιολόγησης για τις αξιολογήσεις στις οποίες προβαίνουν. Δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις αυτές δεν είναι απλές γνώμες, οι οίκοι θα φέρουν υπό προϋποθέσεις ευθύνες, δηλαδή σε περιπτώσεις που με δόλο ή βαριά αμέλεια παραβαίνουν τους όρους του Κανονισμού Οίκων Αξιολόγησης (CRA Regulation) προκαλώντας βλάβη σε επενδυτές. Επιπλέον, προωθείται μεγαλύτερη διαφάνεια στο βαθμό που οι αξιολογήσεις για χρηματοπιστωτικά μέσα της ευρωπαϊκής αγοράς θα δημοσιεύονται σε μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αξιολογήσεων (European Rating Platform).

Οι επενδυτές θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αξιολογήσεων, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν μόνοι τους καλύτερες εκτιμήσεις για τους πιστωτικούς κινδύνους ακόμη και σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων. Με άλλες διατάξεις του σχεδίου, λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την ενίσχυση της ποιοτικότερης διαδικασίας αξιολόγησης του αξιόχρεου κρατών-μελών. Περαιτέρω, παροτρύνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μην εξαρτώνται αυτομάτως από εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις, αλλά να εκτιμούν τα ίδια τους πιστωτικούς κινδύνους.

Σχόλια