Νέος Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχετική ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι κατόπιν της παραιτήσεως του Nils Wahl, Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών – μελών διόρισαν, με απόφαση της 6ης Μαρτίου 2013, τον Carl Wetter στη θέση του Δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου για το υπόλοιπο της θητείας του Nils Wahl, ήτοι έως την 31η Αυγούστου 2013.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με την ευκαιρία της αναλήψεως καθηκόντων από τον Carl Wetter, πραγματοποιήθηκε χθες πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου.

 

Βιογραφικό του Carl Wetter

Γεννήθηκε το 1949· πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (Bachelor of Arts, 1974) και Νομικής (Master of Laws, 1977) του Πανεπιστημίου της Ουψάλα· διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών (1977)· μέλος του σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου (από το 1983)· μέλος της σουηδικής ομάδας εργασίας για το δίκαιο του ανταγωνισμού στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)· λέκτορας του δικαίου του ανταγωνισμού (Πανεπιστήμια του Lund και της Στοκχόλμης)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις· Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 18 Μαρτίου 2013.

Σχόλια