Νέος Γενικός Διευθυντής του World Intellectual Property Organization

Νέος Γενικός Διευθυντής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΙ, στις 8 Μαΐου 2020 τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας / World Intellectual Property Organization (WIPO) διόρισαν τον κ. Daren Tang, από τη Σιγκαπούρη, ως Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, με εξαετή θητεία η οποία ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ο κ. D. Tang θα αντικαταστήσει τον κ. Francis Gurry, ο οποίος υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής του WIPO από την 1η Οκτωβρίου 2008.