Νέος κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά

0

Οι υπουργοί Γεωργίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το νέο κανονισμό για τα αλκοολούχα ποτά, επισφραγίζοντας έτσι τη συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Υπουργών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτεύχθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση.

Με τον νέο κανονισμό γίνεται σαφέστερη η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, συνδυάζονται δύο προγενέστεροι κανονισμοί σε έναν και προσαρμόζονται οι διατάξεις, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές αλλαγές, οι απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και το σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ.

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει σαφείς ορισμούς όλων των αλκοολούχων ποτών και προβλέπεται ότι θα βοηθήσει τους παραγωγούς να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευκρίνεια για τους καταναλωτές.

Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση από τον Δεκέμβριο του 2005, οπότε υποβλήθηκε η πρόταση της Επιτροπής, ήταν ο ορισμός της βότκας. Ο νέος κανονισμός αφήνει αμετάβλητο τον ισχύοντα ορισμό, επιφέρει όμως μικρές αλλαγές στις απαιτήσεις επισήμανσης.

Στο μέλλον, για την επισήμανση της βότκας που παράγεται από δημητριακά ή πατάτες θα χρησιμοποιείται απλώς η λέξη «βότκα». Στην ετικέτα της βότκας που παράγεται με άλλη πρώτη ύλη θα αναγράφεται η ένδειξη “”παράγεται από…”” που θα συμπληρώνεται με την ονομασία της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. Ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής κατά την πρώτη ανάγνωση είναι μεγάλο κατόρθωμα», δήλωσε η Επίτροπος Mariann Fischer Boel, αρμόδια για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, συνεχίζοντας: «Χαίρομαι γιατί πετύχαμε ρεαλιστικό συμβιβασμό όσον αφορά τον ορισμό της βότκας, χάρη στον οποίο οι παραγωγοί του σημαντικού αυτού προϊόντος μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Πιστεύω ότι ο νέος κανονισμός θα βοηθήσει τους παραγωγούς μας να αξιοποιήσουν την επιτυχία τους και θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση για τους καταναλωτές.»

Ο νέος κανονισμός θα διασφαλίσει την καλή φήμη που έχουν κερδίσει τα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά, καθώς θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής τους.

Οι τεχνολογικές καινοτομίες ελήφθησαν υπόψη στις περιπτώσεις που βελτιώνουν την ποιότητα.

Στον κανονισμό συνεκτιμήθηκαν οι διατάξεις της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS) και της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ορισμοί εξακολουθούν να συνάδουν προς τις παραδοσιακές πρακτικές ποιότητας, αλλά επικαιροποιήθηκαν στις περιπτώσεις έλλειψης ορισμού ή ανεπάρκειας του υπάρχοντος ή όπου μπορούσαν να βελτιωθούν με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Σχόλια