Νέος Πρόεδρος της CCBE ο Ευάγγελος Τσουρούλης

0

Στις 30 Νοεμβρίου 2012 στο Δικαστικό Μέγαρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο, πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE) στο πλαίσιο της οποίας, εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του εν λόγω οργάνου, ο κ. Ευάγγελος Τσουρούλης, Δικηγόρος Πειραιά.

Μέσω της CCBE (Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης) η οποία αποτελεί το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο των Ευρωπαίων Δικηγόρων καθώς μέσω των εθνικών Δικηγορικών Συλλόγων όλων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, εκπροσωπούνται περισσότεροι από 1.000.000 Δικηγόροι.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο ρόλος της CCBE ως εκπροσώπου όλων των Δικηγόρων της Ευρώπης και των Συλλόγων τους, έχει αναγνωριστεί τόσο από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Σχόλια