Νέος τελωνειακός κώδικας στη Ρουμανία

0

Ο νέος κώδικας τελωνείων άρχισε να εφαρμόζεται στη Ρουμανία, βάσει του νόμου 86/2006 που δίνει έμφαση στην εναρμόνιση της δασμολογικής πολιτικής με τα ισχύοντα στην Ε.Ε. (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 25, περί τελωνειακής ένωσης).

Σημειώνεται ότι την 1η Ιανουαρίου του 2007, η Ρουμανία θα θέσει σε εφαρμογή τον ευρωπαϊκό κώδικα δασμών, όπως ακριβώς αυτός εφαρμόζεται στις χώρες-μέλη της Ε.Ε.