Νέος τρόπος ανάδειξης των Ανώτατων Δικαστών στο Ισραήλ

0

Νέα κριτήρια επιλογής των δικαστών που θα στελεχώνουν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας εισήγαγε με νόμο την Τρίτη η ισραηλινή Βουλή Knesset. Ο νόμος επικρίνεται διότι θεωρείται ότι υποσκάπτει την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος.

Ο νέος νόμος τροποποιεί και την ρύθμιση ανάδειξης Προέδρου στο Ανώτατο Δικαστήριο, εισάγοντας φωτογραφική ρύθμιση για την προαγωγή του συντηρητικού, κυβερνητικά ελεγχόμενου δικαστή Asher Grunis, που με το προηγούμενο καθεστώς θα αποκλειόταν. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται πλέον η διετής θητεία του προέδρου, αντί της προηγούμενης τριετούς, γεγονός που απέκλειε τον Grunis, ο οποίος σε δύο χρόνια υποχρεωτικώς θα συνταξιοδοτούνταν. Φόβοι υπάρχουν επίσης ότι βάσει των τροποποιήσεων που επιφέρει ο νόμος, η νομοθετική εξουσία θα μπορεί πλέον να επηρεάζει τις κρίσεις της ειδικής επιτροπής που επιλέγει το σώμα των Ανώτατων Δικαστών.

Η σχέση νομοθετικής και δικαστικής λειτουργίας στο Ισραήλ είναι τεταμένη από το 2008, όταν η Βουλή πέρασε νόμο που περιορίζει την δυνατότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να κρίνει νόμους αντισυνταγματικούς. Συγκεκριμένα, αντισυνταγματικός θα ήταν ο νόμος εκείνος που το δικαστήριο θα έκρινε αντίθετο με τον Βασικό Νόμο για την Ελευθερία και την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και τον Βασικό Νόμο για την Ιδιοκτησία, και όχι με όλους τους Βασικούς Νόμους. Επιπλέον, η Βουλή απέκτησε το δικαίωμα να αναθεωρεί τους νόμους που έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο αντισυνταγματικούς, ανανεώνοντας κατ’ ουσία το νομικό τους κύρος, αντί να τους καταργεί. Για να αψηφήσει την κήρυξη νόμου αντισυνταγματικού από το Ανώτατο Δικαστήριο, η ισραηλινή Βουλή χρειάζεται μάλιστα απλή και όχι αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή 61 ψήφους σε ένα γύρο ψηφοφορίας και όχι σε τρεις.

Σχόλια