Νέους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο

0

Στις αλλαγές δεν συμπεριλαμβάνεται, μετά τη συλλογή υποχραφών και τις πρωτοβουλίες πολιτών σε όλη την Ε.Ε., το θέμα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης σε όλη την Ευρώπη.

Αντίθετα, περιλαμβάνεται η αποδυνάμωση της αρχής της ανάθεσης έργου σε όποιον κάνει τη φθηνότερη προσφορά, η αποκαλούμενη και ως «δικτατορία της χαμηλότερης τιμής».
Έτσι, με τη νέα απόφαση, ως κριτήριο επιλογής είναι η “οικονομικά πιο επωφελής προσφορά”.

Παράλληλα, καθιερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες νέα ψηφιακά εργαλεία- αλλά και νέοι κανόνες διαφάνειας, “ώστε να μπορούν να αποφασίζουν με βάση το συμφέρον του πολίτη».

Με τους νέους κανόνες, καθιερώνονται ενιαία κριτήρια, ακόμη και ενιαία έντυπα υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, μεταξύ όλων των άλλων και για την καταπολέμηση της διαφθοράς,

Στις ισχύουσες οδηγίες υπάρχει και ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα: τα νομικά κενά διευκολύνουν τις πολλαπλές υπεργολαβίες, οι οποίες καταλήγουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ και ακυρώνουν τα εργασιακά δικαιώματα.

Η νέα Οδηγία θεσπίζει πιο αυστηρό έλεγχο σε μία «αφύσικα χαμηλή προσφορά», που ίσως υποκρύπτει παραβίαση της νομοθεσίας και επιπλέον προβλέπει ότι, εάν ο ανάδοχος του έργου θέλει να προσφέρει υπεργολαβίες, θα πρέπει να το γνωστοποιεί εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν ανοίξει το εργοτάξιο.