Νομική πράξη για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

0

Νομική πράξη με τη μορφή συστάσεων εισηγήθηκε η Κομισιόν με θέμα την ταχύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξη των κοινοτήτων των ρομά την οποία δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. Ήδη έχει εγκριθεί από τους υπουργούς των κρατών μελών σε λιγότερο από έξι μήνες από την υποβολή της πρότασης της Κομισιόν.

Πρόκειται για την πρώτη νομική πράξη της Κομισιόν που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ρομά και επικεντρώνεται στους τέσσερις τομείς που ειχαν τεθεί από τους ηγέτες της Ε.Ε. σαν κοινοί στόχοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των ρομά.

Πρόκειται για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση. Για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, ζητά από τα κράτη μέλη να διαθέσουν όχι μόνον ευρωπαϊκούς, αλλά και εθνικούς πόρους, καθώς και πόρους από τον τρίτο (εθελοντικό) τομέα για την κοινωνική ένταξη των ρομά – κάτι που έχει αποδειχθεί ότι έχει καθοριστική σημασία, σύμφωνα με την περυσινή αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δίνει επίσης οδηγίες στα κράτη μέλη για πολιτικές που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη των ρομά, όπως την προσαρμογή των στρατηγικών στα τοπικά δεδομένα, την επιβολή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, την υιοθέτηση μιας πολιτικής «κοινωνικών επενδύσεων», την προστασία των παιδιών και γυναικών των Ρομά και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Σχόλια