Νομική σχολή αποζημιώνει αποφοίτους που δεν βρίσκουν εργασία πλήρους απασχόλησης

0

 

Η Νομική Σχολή του Μπρούκλιν ανακοίνωσε, ότι θα επιστρέψει το 15% των καταβληθέντων διδάκτρων σε μερικούς από τους αποφοίτους της, οι οποίοι είναι άνεργοι.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Νομικής Σχολής του Μπρούκλιν ονομάζεται “Γέφυρα προς την Επιτυχία” (Bridge to Success) και παρέχει επιστροφή χρημάτων μέρους των διδάκτρων σε αποφοίτους που δεν έχουν απορροφηθεί σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, εννέα μήνες μετά την αποφοίτηση τους.

Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ για φοιτητές που εισέρχονται στην σχολή από αυτό το έτος και εξής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα είναι ο απόφοιτος να έχει λάβει μέρος στις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου (Bar Exam), ενώ η λήψη της αδείας δεν προαπαιτείται. Οι απόφοιτοι αιτούντες εισαγωγή στο Bridge to Success θα πρέπει να δείξουν ότι έχουν προσπαθήσει επαρκώς για την ανεύρεση εργασίας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα του Πανεπιστημίου.
 

Σχόλια